Krokslätt, dörrknackning. Samling Krokslätts Torg. MUF deltar.