Stadshusparken, Nationaldagsfirandet. Samling Stadshusplan 11:40.