Mer information kommer i separat kallelse. Mötet är endast för ledamöter i fullmäktige.