Trafik och Resor

• Vi vill verka för utbyggnad av gång- och cykelbanor med hög kvalitet i underhållet.

• Vi vill att en ny utbyggd Mölndals station blir ett stopp på den planerade järnvägen till Stockholm.

Mölndal skall vara en cykelvänlig stad med hög kvalitet på cykel och gångbanor separerade från övrig trafik.

I de pågående samtalen om den nya Götalandsbanan avser vi att fortsätta driva på för en dragning till Landvetters flygplats och Borås via Mölndals station.