Ekonomi och näringsliv

En stark ekonomi i ett företagarvänligt Mölndal

I Moderaternas Mölndal skapar livskraftiga företag tillväxt, som finansierar skola, vård, omsorg och övrig samhällsservice

Mölndal ska ha en god stabil ekonomi och ett företagarvänligt näringslivsklimat i toppklass. Med livskraftiga företag skapas tillväxt som finansierar skola, vård, omsorg och övrig samhällsservice. 

Mölndal ska fortsätta att växa inom många olika sektorer och vi vill att 20 000 nya jobb ska skapas till år 2040. Med en politik för tillväxt och nya jobb ska kommunalskatten hållas låg och på sikt vill vi moderater att kommunalskatten ska sänkas.

Moderaterna vill särskilt kraftsamla för att Mölndal ska bli den mest attraktiva etableringsorten inom området life-science och health-tech. Vi vill att det skapas ett unikt nav för kreativitet, innovation och utveckling kring de befintliga verksamheter som redan finns inom detta område i Mölndal. För att attrahera personal från hela världen att bo och arbeta i Mölndal vill vi att en internationell skola etableras i staden.

Vi anser att Mölndal ständigt ska arbeta med företagar- och bemötandefrågor. Vid kontakt med kommunens olika företrädare ska den enskilde näringsidkaren, entreprenören eller investeraren möta ett minimum av byråkrati och krångel känna att han eller hon är viktig för Mölndals Stad. 

Mölndal ska vara en attraktiv stad att bo och verka i för alla, såväl medborgare och som näringsidkare.

Peter Librell

Peter Librell

Ordf Mölndal Energi AB & Mölndal Energi Nät AB

Moderaterna i Mölndal vill:

  • Behålla en stabil kommunal ekonomi och verka för att kommunalskatten hålls låg och på sikt sänks.
  • Verka för att 20 000 nya jobb skapas i Mölndal under Moderaternas visionsperiod. 
  • Att kommunens personal som möter medborgare eller företagare fortlöpande utbildas i företagar- och bemötandefrågor.
  • Att skolverksamhet med internationell inriktning (Engelska skolan) etableras i Mölndal.