Det finns mycket som vi kan vara stolta över i Mölndal.

Vi bor och verkar i en av de mest attraktiva städerna i Västsverige och vi utvecklas av egen kraft men vi Moderater vill mer, mycket mer!

Vi höjer blicken mot 2040 och vill målmedvetet arbeta för att förverkliga vår vision för framtida Mölndal.

I vårt Mölndal ska kunskaps- och innovationsandan frodas i ett företagarvänligt klimat.

Vi ska skapa och utveckla livskvaliteten för Mölndalsborna i ett nära samarbete mellan företag, föreningsliv och stadens verksamheter.

Kreativa människor och familjer ska lockas till Mölndal av den snabba utvecklingen inom life science-området. Här ska finnas ett brett utbud
av bostäder, möjlighet till god utbildning, rikt kulturliv, bra omsorg och stor trygghet.

Allt detta skapar tillväxt och framtidstro i hela staden och gör att människor i alla åldrar lever ett gott liv i Mölndal.

Merjem Maslo

Merjem Maslo

Vice ordförande i kommunstyrelsen