Vår vision för Mölndal 2040

Mölndal är en världsledande stad inom life science där det skapas framtida lösningar för hälsa och livskvalitet för alla.

I ett nära samarbete med innovativa företag drar vi fördelar av kunskap och forskning för att utveckla staden och skapa nytta för Mölndalsborna.

Handlingsprogram 2022Bli medlem

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

I veckan beslutade regeringen om ett nytt viktigt verktyg för att återupprätta tryggheten i Sverige: Förebyggande vistelseförbud - en av flera kraftiga åtgärder som regeringen nu snabbar på i lagstiftningsprocessen.

Vistelseförbud kan göra att pågående konflikter kyls ned och att impulsiva våldsbrott, hämndaktioner och våldsspiraler kan förebyggas. Polis och åklagare har efterfrågat det, och vi vet att det har varit ett effektivt verktyg i Danmark. Nu levererar vi det så snabbt som bara möjligt.
... See MoreSee Less

Kärnkraft är avgörande för svensk elförsörjning, den gröna omställningen och stabila elpriser. Regeringen har redan tagit flera åtgärder för att trygga och bygga ut svensk kärnkraft:

⚡️Fler reaktorer på fler platser tillåts
⚡️Energipolitiska målet ändrat från 100% förnybar elproduktion 2040 till fossilfri.
⚡️Utredning tillsatt för att förenkla tillståndsprocessen för kärnkraften
⚡️Ökat internationellt samarbete om kärnkraft
⚡️Kreditgarantier för ny kärnkraft
⚡️Satsningar på kärnkraftsforskning

Redan 2035 kan ny kärnkraft vara på plats i Sverige.
... See MoreSee Less

Ladda fler

X / Twitter