Vi får en bakgrund till varför M och S valde att ingå ett Samarbete för Mölndal (SfM), mot bakgrund av valresultatet och erfarenheter av fg mandatperiod.