Trygghet

En trygg stad för alla

I Moderaternas Mölndal ska alla känna sig trygga, såväl hemma som i skolan, i omsorgen, på fritiden och ute på gator och torg. 

Mölndal ska vara en levande och trygg stad med fler poliser, trygghetskameror och bättre ljussättning på allmänna platser. Alla människor ska kunna mötas i en tillitsfull atmosfär.

Snabba åtgärder ska sättas in mot klotter och skadegörelse. Det brottsförebyggande arbetet ska stärkas och tidiga insatser är avgörande. Arbetsmetoderna ska utvecklas och samarbetet ska förbättras mellan skolan, socialtjänsten, kultur- och fritidsförvaltningen och polisen.  Alla anställda inom stadens verksamheter som möter medborgare ska ha goda kunskaper i det svenska språket. Språktester ska införas. 

Ordningsvakter ska ges större möjligheter att arbeta brottsförebyggande och vi vill verka för att fler trygghets- och nattvandringar sker i staden.

Arbetet mot välfärdsbrott för att stoppa fusket kring bidrag och stöd ska utökas. 

Mer resurser ska satsas på arbetet med att förebygga våld i nära relationer och förhindra hedersrelaterat våld. Särskilt stöd ska också ges till dem som utsätts för dessa typer av våld och förtryck.

Nolltolerans mot mobbning i förskolor och skolor såväl på plats som på nätet ska vara en självklarhet. I Mölndal ska inte den som utsätts för mobbning eller kränkande behandling vara den som behöver anpassa sig.

Per Malm

Per Malm

Kommunfullmäktige, ordförande

Moderaterna i Mölndal vill:

  • Verka för ökad polisiär närvaro i Mölndal.
  • Satsa mer på trygghetsbefrämjande åtgärder, såsom kameror, ljussättning och snabba åtgärder vid skadegörelse.
  • Förstärka trygghetsinsatserna med väktarronder och trygghetsvärdar.
  • Öka insatser för att förhindra våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
  • Ha fortsatt nolltolerans mot mobbning i förskolor och skolor både på plats och på nätet.
  • Motverka alla former av bidragsfusk.