Vård och omsorg

Omsorg och omtanke om alla

I Moderaternas Mölndal bedrivs en hälsofrämjande och förebyggande verksamhet, för välbefinnande och ökad självständighet i omsorgen.

Vård och omsorg ska ge äldre och personer med funktionshinder ett bra liv.

Mötesplatser ska finnas för olika behov, åldrar och intressen där människor kan träffas för social gemenskap och en mångfald av aktiviteter. Volontärer har också en viktig roll för att bryta isolering och hjälpa personer till olika aktiviteter.

Satsningar skall göras på mat och måltider. Dessa är viktiga inte bara för näring utan också som en social gemenskap. Matkvalitén och matupplevelsen skall förbättras bland annat genom att maten tillreds lokalt på alla äldreboenden

I de verksamheter som omfattar äldre och personer med funktionshinder ska all personal ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Personer med funktionshinder ska erbjudas bostäder, daglig verksamhet, daglig sysselsättning och korttidsvistelse med hänsyn till olika gruppers speciella behov.

Mölndals äldreomsorg ska kännetecknas av respekt och ett gott bemötande. Valfriheten inom hemtjänsten och äldreboenden ska bevaras och byggas ut genom att fler äldreboenden etableras. Fler biståndsbedömda trygghetsboenden ska inrättas för äldre som inte behöver omvårdnad och tillsyn dygnet om men besväras av ensamhet. Oavsett boendeform ska de äldre få bättre möjligheter till social gemenskap.

Peter Carlmark

Peter Carlmark

Vård- och omsorgsnämnden, ledamot

Moderaterna i Mölndal vill:

  • Fortsätta utbyggnaden av grupp- och servicebostäder för personer med funktionshinder.
  • Skapa fler platser inom daglig verksamhet, samt ett större utbud av aktiviteter.
  • Förbättra tillgången till kultur, motion och fysisk aktivitet på våra äldreboenden.
  • Säkerställa personalens kompetens för ett respektfullt bemötande.
  • Bygga ett nytt äldreboende i Pedagogen Park, samt etablera ytterligare äldreboenden genom lagen om valfrihet (LOV).
  • Utöka antalet platser på biståndsbedömda trygghetsboenden för att bryta isolering och ensamhet.
  • Förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen på våra äldreboenden.
    Utveckla rehabilitering och multiprofessionella ”hemgångsteam” för att patienter efter sjukhusvistelse snabbare skall återfå hälsa och ett mer självständigt liv.