Våra politiker

Moderaterna har 15 mandat i kommunfullmäktige i Mölndal.

Mölndals stad styrs av en grönblå samverkan som består av Moderata samlingspartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet de Gröna. Inom denna samverkan är Moderaterna det största partiet och det är moderaternas Kristian Vramsten som är kommunstyrelsens ordförande.
Förutom Kristian Vramsten så är även moderaten Merjem Maslo heltidspolitiker och är
kommunalråd i Mölndal.

Moderaterna i Mölndal innehar ordförandeposter i flera nämnder, dessa nämnder är:

  • Skolnämnden
  • Vård och Omsorgsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Krisledningsnämnden
  • Nämnden för överförmyndare i samverkan

Mölndalsmoderaterna består av tre föreningar. Mölndal, Mölndal Södra samt MUF. Vi har närmare 220 medlemmar och drygt 35 aktiva politiker.
Utöver det politiska arbetet i fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och bolag besöker vi verksamheter, företag och träffar medborgare i olika sammanhang för att hela tiden vara förankrade i vad som händer i Mölndal och för att utveckla vår politik.

Är du intresserad av att engagera dig politiskt? Välkommen att höra av dg! Här finns mer info om oss och våra kontaktuppgifter. (Om oss)

Du kan också stötta moderaterna i Mölndal genom att bli stödmedlem (bli medlem)