Våra politiker

Den politiska ledningen 2022-2026

Under mandatperioden 2022-2026 styrs Mölndals stad av en koalition som vi kallar
Samverkan för Mölndal.

I koalitionen ingår Moderaterna och Socialdemokraterna, som tillsammans har 31 av fullmäktiges 61 mandat. Att kunna styra med stöd av en majoritet ger oss nya möjligheter att effektivisera den politiska ledningen av staden, vilket är nödvändigt för att utveckla Mölndal i den takt som krävs för att möta ökande behov och förbättra den kommunala servicen.

Organisation

Moderaterna har 14 mandat i kommunfullmäktige i Mölndal, inklusive dess ordförande (KFO) Per Malm. Per är även ordförande i föreningen Moderaterna Mölndal.

Merjem Maslo är vårt kommunalråd och hon är även vice ordförande i kommunstyrelsen.

Johanna Rantsi är vår riksdagsledamot, ledamot i trafikutskottet och suppleant i utbildningsutskottet.

Gustaf Josefson är regionråd (M) i Västra Götalandsregionen och ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Flera nämnder, utskott och bolag leds av en ordförande från Moderaterna i Mölndal:

 • Gunnebo Slott och Trädgårdar AB (Johan Ahlsell)
 • Kultur- och fritidsnämnden (Ingvar Paulsson)
 • Lokalstrategiska utskottet i kommunstyrelsen (Linus Hedberg)
 • Miljönämnden (Per H Elofsson)
 • Mölndal Energi AB och Mölndal Energi Nät AB (Peter Librell)
 • Mölndals Parkerings AB (Kristian Vramsten)
 • MölnDala Fastighets AB (Hans Bergfelt)
 • Plan- och exploateringsutskottet i kommunstyrelsen (Merjem Maslo)
 • Skolnämnden (Kajsa Hamnén)
 • Tekniska nämnden (Göran Isacsson)
 • Överförmyndarnämnden (Ny ordförande meddelas)

Cirka 25 medlemmar har uppdrag som ledamöter eller ersättare

Utöver våra ordföranden har cirka 25 medlemmar uppdrag som ledamöter eller ersättare i fullmäktige samt i alla nämnder, utskott och kommunala bolag. Mölndals stad uppdaterar fortlöpande en översiktlig och sökbar förteckning över vilka som sitter i nämnder, bolag och kommunstyrelsens utskott samt vilka partier de representerar.

Utöver det politiska arbetet besöker vi verksamheter, företag och träffar medborgare i olika sammanhang. Målet är att hela tiden lyssna på medborgarna och vara förankrade i vad som händer i Mölndal, för att fortlöpande kunna utveckla vår politik.

Är du intresserad av att engagera dig politiskt?
– Välkommen att höra av dig!
– Här finns mer info om oss och våra kontaktuppgifter. (Vår politik)

Du kan också stötta moderaterna i Mölndal genom att bli stödmedlem (bli medlem)

Våra ledande politiker

Per Malm

Per Malm

Ordförande i Kommunfullmäktige, ordförande i Moderaterna Mölndal

Merjem Maslo

Merjem Maslo

Kommunalråd, vice ordf Kommunstyrelsen

Johanna Rantsi

Johanna Rantsi

Riksdagsledamot, trafikutskottet

Gustaf Josefson

Gustaf Josefson

Regionråd och ledamot i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i VGR

E-post: 
gustaf.josefson@vgregion.se

Ingvar Paulsson

Ingvar Paulsson

Ordförande Kultur- och Fritidsnämnden

Linus Hedberg

Linus Hedberg

Ordförande Lokalstrategiska utskottet

Per H. Elofsson

Per H. Elofsson

Ordförande i Miljönämnden

Peter Librell

Peter Librell

Ordförande i Mölndal Energi AB och Mölndal Energi Nät AB

Kristian Vramsten

Kristian Vramsten

Ordförande i Mölndals Parkerings AB

Hans Bergfelt

Hans Bergfelt

Ordförande i Mölndala Fastighets AB

Kajsa Hamnén

Kajsa Hamnén

Ordförande i Skolnämnden

Johan Ahlsell

Johan Ahlsell

Ordförande i Gunnebo Slott och Trädgårdar

Göran Isacsson

Göran Isacsson

Ordförande i Tekniska nämnden

Hacer Ok

Hacer Ok

Ledamot skolnämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden, vice ordförande Moderaterna Mölndal