Riksdagen

Moderat ledamot av trafikutskottet

Moderat riksdagsledamot. Ledamot i trafikutskottet med ansvar för moderaternas båt- och sjöfartspolitik. Suppleant i utbildningsutskottet.

Tidigare deltidspolitiker som kämpar för elevers rätt till en bättre skola. Ordförande i skolnämnden i Mölndals stad, kommunstyrelsen och fullmäktige. Till vardags tidigare lärare på Angeredsgymnasiet i ämnena samhällskunskap, sociologi och ledarskap.

Johanna Rantsi

Johanna Rantsi

Moderat riksdagsledamot