Regionen

En växande region med hållbar infrastruktur

Vi fokuserar på ekonomi, styrning, ledning och organisation för att få större effekt i regionens verksamheter av invånarnas skattemedel.

Moderaterna vill förbättra hälso- och sjukvården, med patienten i centrum.

  • Våra invånare ska kunna välja och välja bort sådant man inte är nöjd med.
  • Barn- och ungas psykiska hälsa är ett särskilt prioriterat område för oss Moderater.
  • Kollektivtrafiken vill vi utveckla för att främja tillväxt i vår region.
    Vi vill se en ny tågförbindelse mellan Göteborg och Borås. Kapaciteten på västra stambanan behöver ökas. E20 och riksväg 40 byggs ut till 110-väg längs hela sträckningen och dubbelspår behövs mellan Köpenhamn, Göteborg och Oslo.

Samtidigt som vi har höga ambitioner för vår region är vi måna om att inte belasta våra invånare med ytterligare skatter. Vi vill därför behålla den skattesats vi har idag

Gustaf Josefson

Gustaf Josefson

Regionråd och ledamot i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen