I globaliseringens och migrationens tidevarv är grunden för samhällets sammanhållning satt under stor press. Men det kanske finns strategier för att hantera problemen. Läs artikeln av Mauricio Rojas i Smedjan, Timbro.